Svjetski dan misija

U nedjelju, 21. listopada 2018., Crkva slavi 92. Svjetski dan misija – Misijsku nedjelju. Ovogodišnja tema je – Zajedno s mladima donosimo evanđelje svima. Preko Papinskih misijskih djela Crkva te nedjelje poziva na molitvenu i materijalnu pomoć za evangelizaciju svijeta.

Isusovi svjedoci, misionari i misionarke, šire sveto evanđelje i uključuju sve narode svijeta u sveopću Crkvu spašenih. Dok im svjedočenjem i propovijedanjem, preko svetih sakramenata, posreduju Njegovo spasenje, u isto vrijeme pomažu im i u poboljšanju uvjeta života, tj. grade im škole, bolnice i bunare, školuju djecu i mlade, poučavaju ljude raznim zanatima, pružaju zdravstvenu zaštitu i gladnima omogućuju hranu.

Sve to misionari i misionarke ne mogu sami, potrebni su nas! Misije nisu samo njihov zadatak nego su obaveza i šansa za sve nas u domovini. Po molitvi, darivanju i razmjeni, duhovnoj i materijalnoj, između misijskih Crkvi u dalekom svijetu i naših župnih zajednica, gradi se Isusova – jedna, sveta, katolička i apostolska Crkva, koja je svijetlo svijeta i sol zemlji.

Misionari žive od nas, a mi od njih. Mi živimo od njihovog svjedočenja vjere u dalekim krajevima, a oni žive od našeg iskrenog misijskog angažiranja u župnim zajednicama. Zahvaljujući našoj ljubavi za misije, dobivamo od Gospodina, po svetosti naših misionara, obilje duhovnih darova.

Na Svjetski dan misija molimo i darujmo za misije i misionare diljem svijeta.

Categories: Župa Pomoćnice kršćana