PRIJAVA ZA PRVU PRIČEST I KRIZMU 2020. GODINE

Molimo sve RODITELJE koji žele da im djeca ove godine pohađaju župni vjeronauk i 2020. godine prime sakrament KRIZME, da ispune prijavnicu na ovoj poveznici.

https://www.e-zupe.com/najava/krizmanici/zupa-kman

Naknadno će roditelji na prvom roditeljskom sastanku trebati ovu prijavnicu potvrditi svojim fizičkim potpisom.

Molimo sve RODITELJE koji žele da im djeca ove godine pohađaju župni vjeronauk i 2020. godine prime sakrament PRVE SVETE PRIČESTI, da ispune prijavnicu na ovoj poveznici.

https://www.e-zupe.com/najava/pricest/zupa-kman

Naknadno će roditelji na prvom roditeljskom sastanku trebati ovu prijavnicu potvrditi svojim fizičkim potpisom.

Categories: Župa Pomoćnice kršćanaTags: