the_content();

Caritas

Caritas – ljubav i milosrđe – bitan je dio Kristove poruke i kršćanskog praktičnog života. Imanentan je Božjoj dobroti i Kristovom spasiteljskom djelu; izvire iz zapovijedi ljubavi prema Bogu i bližnjemu. “Bog Je ljubav”,kaže nam Sveto pismo (1 Iv 4,16). Zato nas upućuje i poziva na međusobnu ljubav i suradnju, na Caritas i dobrotvornu djelatnost, koja se očituje na djelu, u duhovnoj i materijalnoj pomoći svome bliženjemu, tj. svakom čovjeku koji se nade u potrebi.

Potrebno je raditi na svim karitativnim područjima u cilju pomaganja svih ugroženih,nemoćnih, bolesnih, hendikepiranih, osamljenih i razočaranih. Na nama je da zdušno radimo na ovom karitativnom djelu, jer ono je znak Božje prisutnosti u nama i medu nama, u našem narodu i u našoj Crkvi.

Caritas je uprisutnjenje Krista u svijetu. Karitativna djelatnost spada u život Crkve; svjedočanstvo je vjere, djelo ljubavi. Cilj nam je svima da činimo što više možemo za naš narod u ovim teškim trenucima njegove povijesti da bi i oni koji su potrebniji imali ono najosnovnije.