SABOR UDRUŽENJA SALEZIJANACA SURADNIKA

29. i 30. rujna, u Zagrebu na Jarunu održan je Sabor Udruženja salezijanaca suradnika. Na Saboru su bili prisutni članovi mjesnih vijeća svih središta iz Hrvatske salezijanske provincije. Naše mjesno središte su predstavljali članovi našeg mjesnog središta i to: don Ivan Terze, SDB povjerenik za USS, Ivica Banovac -rizničar središta, Nikola Banovac – tajnik središta , Ivan Bašić- savjetnik koordinatora.

Na Saboru su predstavljeni neki od ključnih dokumenata za rad Udruženja poput Direktorija o početnoj formaciji, Kriteriji za animiranje i upravljanje USS-om, koji će biti podloga za rad središtima tokom iduće godine. Jedna od važnijih tema je bio apostolat salezijanaca suradnika. Tu je naše središte predstavilo svoje aktivnosti u sklopu Oratorija i župe koje organiziraju i vode (suradnička srijeda, Zaklada Marije Pomoćnice, Stolnoteniska liga, župne fešte, župna kateheza, Katolička malonogometna liga, Ljeto za mlade…..) kao primjer dobrog i organiziranog rada.

Pred kraj Sabora su donesene smjernice za rad tokom iduće godine i Pravilnik o izbornom Saboru koji će se održati iduće godine na kojemu će se izabrati novo Pokrajinsko vijeće.

U obiteljskoj atmosferi nakon zajedničke svete mise i ručka oprostili smo se od Jaruna do 27.listopada kada se održava Dan Salezijanske obitelji.

Nikola Banovac

Categories: Salezijanci suradnici - USS, Salezijanska duhovnostTags: , ,