Ministranti

PROSLAVA DON BOSCA NA KMANU

Priprema za blagdan počela je devetnicom, a na poseban način obilježen je trodnevnicom. Utorak svetu misu je predvodio don Božo Grbeš koji je poseban naglasak u propovijedi stavio na povezanost sv. Tome Akvinskog kao najvećeg naučitelja i don Bosca kao najvećeg odgojitelja. Nakon mise u oratoriju se prikazala Pobudnica Vrhovnog Poglavara. Drugi dan misu je […]

Continue Reading

Ministrantski susret mladih – Rim 2018.

Ovog ljeta krajem 7. mjeseca u Rimu se održao svjetski susret ministranata s papom. Prvi put otkad se takav događaj organizira uključila se i naša Splitsko-makarska nadbiskupija. Svaka župa je dobila dopis od nadbiskupije u kojem su župnici pozvani da izaberu dva ministranta koja će predstavljati župu na tom hodočašću. Izbor našeg bivšeg župnika don […]

Continue Reading