Lectio Divina

LECTIO DIVINA – LK 9, 28B-36

Čitanje svetog Evanđelja po Luki U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazali se u slavi i razgovarali s njime […]

Continue Reading